• +371 67520855
 • Sdvnrevs@riga.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Aktualitātes

  Laipni aicinām 9
  10.klases uzņemto skolēnu saraksts

     Izglītojamo uzņemšana uz vidusskolām 2022./2023. m.gada skolēnu saraksts   Kods Iestājpārbaudījums (80%) vidējo vērtējumu (10%) motivācijas vēstuli (10%) Kopā: 1. 9-4482 142 8.8 10 160.8 2. 9-5756 110 9.1 12 131.1 3. 9-3661 92 7.7 6 105.7 4. 9-5761 89 8.7 6 103.7 5. 9-5765 82 7.7 10 99.7 6. 9-5762 67 7.5 10 […]

  Par izglītojamo ēdināšanu

  No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība. 1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem. Paredzēts, […]

  Par apvienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

  Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.   https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-skolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214     Sadaļā “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

  Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

  Iesniegums par uzņemšanu 1.klasē

  2022. gada 1. aprīlī Šimona Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā ar fonda Education for Impact (EFI) atbalstu startēja Ebreju pilngadības svētku projekts – Bar/Bat mitzvah. Ļoti nozīmīgs un nopietns pieaugušās dzīves un nacionālās identitātes brīdis.