• +371 67520855
 • Sdvnrevs@riga.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Lūdzam aizpildīt anketu

  Lai savlaicīgi varētu plānot nākamā mācību gada interešu izglītības programmas un fakultatīvus, lūdzam aizpildīt anketu. Ja radīsies iespēja, varbūt kaut ko no Jūsu vēlmēm varēsim jau īstenot aprīlī, maijā. Anketa

  MOTEK+ aicina

  Aicinām pieteikties radošās attīstības nodarbībām 5-7 gadus vecus bērnus, lai sagatavotos mācībām skolā. Informācija: mob.t. 29511786

  Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina pieteikties nodarbībām 1. – 4. klašu audzēkņu vecākus izglītības iestādēs

  [row] [col size=”1/3″ ] [/col] [col size=”1/3″ ] [/col] [/row] Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina pieteikties nodarbībām 1. – 4. klašu audzēkņu vecākus izglītības iestādēs Nodarbības paredzētas 1. – 4. klašu audzēkņu vecākiem ar mērķi izglītot vecākus par bērnu psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai. Pēc izglītības iestādes […]

  Saiti

  >> Skolas padomes reglaments Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar „Māmiņu klubu” izdevis avīzi „Lielo un mazo meiteņu sarunas”. Avīze paredzēta 5. – 9. klašu meitenēm, tajā speciālisti sniedz informāciju par šajā vecumposmā raksturīgajām pārmaiņām un dod padomus kā labāk „lielajām” (mammām) un „mazajām” (meitām) meitenēm saprast vienai otru. >> Ar avīzes elektronisko versiju varat […]

  Atverto durvju diena!

  Cien.Vecāki! 2015 g. 26 martā no plkst.17.00 līdz 19.00 Jums ir iespēja tikties ar pedagogiem, lai individuālā sarunā noskaidrotu sava bērna sasniegumus vai grūtības mācībās. Laipni gaidīti!

  INFORMĀCIJA PAR SKOLĒNU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ

  28.02.2012. MK noteikumi Nr.149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” NOSAKA: Skolēnu pārceļ nākamajā klasē: 1.-4.klasē – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem […]