• +371 67520855
 • [email protected]
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Atbalsts skolēniem

  Atbalsts skolēniem

  Darba laiks:

  • Pirmdiena: 11:00 – 16:00
  • Otrdiena: 11:00 – 16:00
  • Triesdiena: 11:00 – 16:00
  • Piektdiena: 811:00 – 16:00

  Pēc pieraksta. Jeļena Vasiļeviča.  t.26850438

  Darba laiks:

  • Pirmdiena: 8:30 – 16:00
  • Triesdiena: 8:30 – 16:00
  • Ceturtdiena: 8:30 – 16:00
  • Piektdiena: 8:30 – 16:00

  Pēc pieraksta. Ilona Meldere.  t.29698354

  Darba laiks:

  • Pirmdiena: 8:30 – 16:00
  • Otrdiena: 8:30 – 16:00
  • Ceturtdiena: 8:30 – 16:00
  • Piektdiena: 8:30 – 16:00

  Pēc pieraksta. Anna Beļajeva .

  Darba laiks:

  • Pirmdiena: 8:30 – 16:00
  • Otrdiena: 8:30 – 16:00
  • Trešdien: 8:30 – 16:00
  • Ceturtdiena: 8:30 – 16:00
  • Piektdiena: 8:30 – 16:00

  Vitana Geca.  t.27195246

  Karjeras izvēle

  Karjera  – ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā , un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

  Karjeras izglītība – plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

  Karjeras vadības prasmju izpratnei un atpazīšanai, atspoguļojot dažādu mācību priekšmetu komponentus, kas gatavo jauniešus apzinātai profesijas izvēlei un sekmīgai profesionālajai karjerai ir noderīgs materiāls mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Buklets pieejams šeit.

  Skolas karjeras konsultante Rainelda  Rubīne-Litauniece. Sarunas par karjeras izglītību sākotnēji piesakoties, rakstot e-klasē Raineldai Rubīnei – Litauniecei vai [email protected]

  Karjeras nedēļa

  Pārskats par karjeras izglītību Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā

     Karjeras izglītības materiāli

  Metodiskie materiāli

  Infografikas

  Video

  Elana Gibriha