• +371 67520855
 • [email protected]
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Ziņas

  Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā!

  Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā!

  Vidusskolā piedāvājam apgūt 3 padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

  • Informācija par uzņemšanas noteikumiem :
  • Iesniegumu mācībām 10.klasē vecāki var uzrakstīt klātienē vai elektroniski, nosūtīt uz skolas e-pastu [email protected], sākot ar 15.06.2023. Iesnieguma paraugs pieejams šeit.
  • Kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz motivēta vēstule – eseja “Kāpēc izvēlējos iegūt vidējo izglītību Š,Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā?” (latviešu valodā).

  Skolā  izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā  vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītības ieguvi, eksāmenu rezultātus un esejā  iegūto punktu skaitu.

  • Dokumentu pieņemšana:

  no 2023.gada 21. jūnija līdz 15.jūlijam no plkst. 10.00 līdz 14.00. skolas kancelejā (212.kabinetā)

  • Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:
   1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu. (Ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums ir skenēts );
   2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta oriģinālu, un nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāta kopiju ;
   3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam (ja nav mūsu skolas skolēns);
   4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (ja nepieciešams).
   • Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē šeit

                                                      

    Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas administrācija